www.ishakpasasarayi.nerededir.com
 
ne@nerededir.com
 

> Dolmabahçe Sarayı Nerededir ?

> Topkapı Sarayı Nerededir ?

> Yıldız Sarayı Nerededir ?

> Ayasofya Müzesi Nerededir ?

Ağrı Dağı'nın ve Doğu Bayazıt'ın yakınında, yalçın dağlar arasında tek başına duran bir saray vardır : İshakpaşa Sarayı.

Bu yapı, sadece bir saray değildir. Türbesi, camii, surları, iç ve dış avluları, divanhaneleri, divan ve harem salonları, çeşitli koğuşları, tavlaları ile bir Bey Kalesidir. Bir şatodur.

Uzaktan bakıldığı zaman, çevresinin tabii özellikleriyle tam bir uyum içinde olan muhteşem bir anıt olarak göz alir, hayranlık uyandırır.

Türkistan, Selçuk ve Osmanlı minari özelliklerini birleştiren bir yapıdır. Camiinin kubbeleri Türkistan kubbeleri gibidir. Sarayı Topkapi Sarayı'nı andirir; kapıları Selçuk stilindedir.

BUGÜNKÜ DURUMU

Türk mimarisinin en güzel örneklerinden olan İshakpaşa Sarayı 1784 yılında yapılmiştır. O tarihlerde İshakpaşa Sancak Beyi idi. Beyliğin merkezi olan Sarayın harem dairesi iki katlı, diger bölmeler tek katlıydı. Bugün ikinci kat tamamen yıkılmış durumdadir. Bu muhteşem yapının kalıntıları, duvar, kapı ve tavanların son derece süslü olduğunu gösteriyor. Yapı, avluları saymazsak, 50 metre genişlikte ve 115 metre uzunlukta bir alanı kaplıyor. Eskiden bu sarayın olduğu yer bir yerleşim merkezi idi. Saray şehrin ortasında kalıyordu. Ova tarafında Doğu Bayazıt kasabasının evleri, diğer yönlerde camiler, başka yapılar ve mezarlık vardı. Bütün bunlar yıkılmış durumda. Ama araştırıcılar, ayrıntılardan soyutlanarak kendi sadeliği içinde kalan sarayın daha iyi ortaya çıktığını ve güçlü mimari etkisini daha iyi gösterdiğini söylüyorlar.

> Video Teknolojili Firma Rehberi

> Video Teknolojili Otel Tanıtımı

> Video Teknolojili Dersane

> Video Teknolojili İşletme Tanıtımları

> Video Teknolojili Bireysel Mesaj

Yine araştırıcıların ifadesine göre, bugünkü sarayın yerinde daha önce, doğu sınırlarının sancak beyi olan Çolak Apti Pasa'nın kendisini ve askerini emniyete almak için yaptırdığı Kalesaray'ı varmış. İshakpaşa, sarayını o yapının temelleri üzerine yaptırmış.

TÜRK MÜHRÜ

İshakpaşa Sarayı'na ancak doğusundaki tepeden açılan bir kapıdan girilir. Diğer tarafları yirmi - otuz metre yükseklikte sağlam duvarlarla çevrilidir. Kapıdan, önce dış avluya girilir. Bu avlunun etrafında uşaklar, seyis odaları, tavlalar vardı. Dış avludan iç avluya kemerli tak gibi büyük bir kapıdan geçilerek girilir. İç avluda da çeşitli odalar ve koğuşlar vardı. Orta yerde bulunan harem dairesinin duvarlarında İshakpaşa'yı öven beyitler bulunuyor. Kapının iki yanina iki arslan heykeli konmuş. Beylik divan odası, yani toplantı salonu, eni 20, genişliği 30 metre olan dikdörtgen bir alanı kaplıyor.

Genel teşkilatı Topkapı Sarayı'na, kemerleri Selçuklu kemerlerine benzeyen bu anıt, Anadolu'ya vurulmuş silinmez Türk mühürlerinden birisidir.